בערוב היום אל הגן ארד
למען אקטוף לנערתי  ורד
אותו אגיש לה, לתמה
ואשק גם ללחיה החמה

עם  עלות השחר טרם אשוב
כי לפעימות לבה עודני קשוב
וטעם האהבה מאוד ערב
כמים במדבר צחיח וחרב

25.2.1984
(הערה: ארד - נכתב בהפסק, עם פעמיים סגול ובהטעמת מלעיל!)