יום כיפור עווני
להתעטף בתפילה לפניך
להתחנן על נפשי
לסליחה
לכפרה
למירוק עוונות
יום אחד בשנה?
במרוץ הימים
לא הספקתי
להביט אחור
להסתכל
לבדוק

חיכיתי ליום האחד
הידוע
והרי כל יום
יכולתי לבקש סליחה.