כך יצאנו וכך שבנו

 

כך יצאנו:

פם פם פם פם פם

פם פם פם פם פם

פם פה רה פם פם פה רה פם פמפרפמפמפם פמפרפמפמפם

וכך שבנו:

פם פם

וחצי מאתנו היה זה!

מי מצטרף אלי?

היה כדאי?

 

                                               4.2.06