טוב לי כרגע

למרות המתח המצטבר

וחוסר האונים המתלווה

אל תתן לזרים לקחת שמחה זו ממני

אליך תשוקתי אלוהיי

אל תעזבני

כי אליך תחנוניי

אל תתני ביד זר

תנני לאהבת קרובים

תנני לאהבת קרובה

תנני לחיים טובים

לרוגע

לשקט

לעושר

לכבוד

רגע ,

לא,

רגע ,

לא ,

תנני

פשוט

לבריאות.