ואולי מקשה עבה נפלה

מגוף מוקשה ולא מרפה

אולי השחור כבר מתאדה

אל השמיים כה יפה.

 

היום יפה לעת שקיעה

החושך מלטף עורה

וכבר הסומק בעורה

חזר מקול שירת קולה.

 

ואולי היום שלי שוב יאיר

וכמו השמש הכביר

אגדל ואשלוט כבר על רוחי

כי הארת פה את נפשי.

 

ואולי ימיי כבר מוארים

לעת קריאת מכתבים יפים

שכבר האירו פעם ימים

ועשוני בן אדם נעים.