הדוברים

בגלימה לבנה ומילים ממהרות

 אצא לקראת הדוברים.

אנשים עם חרבות בין שיניהם,

 רוצים לטרוף את הבלי המילים.

 

מבשרי בשרות במילים עדינות,

 או בשצף אין סופי.

גם לו יש דובר,

הדובר בשמו את פחדי מחשבתו.

עונה ולו למעט השאלות,

 הנתזים עליו מעברי הפינות.

דובר דברי טיפשות,

מסתתר מאחורי מילותיו העצלות.

 

ארכוש לי דובר,

 הידבור הוא בשמי את אמת מילותיו.

 

יונאיש