טיפות מטפטפות בחוץ

וחודרות פנימה.

לעומתן טיפות המציפות מבפנים

וזולגות החוצה.

מלחלחות את לחיי.

אבל לא נורא

איש אינו צופה.

ובניגוד לטיפות אשר בחוץ,

אלו יורדות בדממה.

ולא שטוב לי עכשיו,

אך גם לא רע לי

וגם זה משהו...