אם נועד לבבי להיות שבור

הלוואי ויהיה זה משממון ועצבות

שרק אהבה אינסופית, תהומית

יכולה להותיר אחריה.