אפלולית

אין יותר תכול.

והאמת מכרסמת את המחשבות

עוד לראות

עוד לבכות.

 

לאחוז בשביבי תקווה

שמביאים אותי אליך

בתוך האפלולית.

פעם יכולתי לעזוב.

 

היום אני בך,

אתה באפלולית דרכי

וקח גופי

ונישמתי

אתמול כבר וויתרתי

והיום?