לא חסדים

לא כלום.

אני לא מבקשת טובות

מבקשת רק

שלום

ושקט נפשי

ומשהו אנושי

בכדי שאוכל לחיות