בס"ד

שותקת.

מבליגה.

מרגישה איך הן עולות,

ובולעת אותן,

בעיצומן.

מזל שהחושך מחפה...

מעבירה לסדר היום,-מבחוץ

נעצרת לשנים ארוכות,-מבפנים

ושותקת.

מפחד חרטת המילים,

ושותקת מפני כוחן,

ובולעתן עד לכדי

חנק.