בס"ד לא גמרתי את הכל, לא ידעתי את הכל, ופעמים העדפתי לשכוח ללכת ללכת,רחוק רחוק, פעמים אף רצון של לברוח, לא ידעתי הכל,לא גמרתי, ועדיין דברים במקומם אייחל רק לדעת אושר גדול ורצון להגיע לשם רצון לחפש, רצון לבדוק, רצון להמשיך במרוצה, בחיים שכאלה- אין עוצרים אבוי לאותה החמצה. לא גמרתי,הכל לא ידעתי, אך רצון בתוכי מפעם להעמיק עצמי, להעניק משמעות, רצון שאותו ליישם.