בבואי לכאוב את כאב העולם - בני ציון המסולאים איכה היינו אדישים כשחשבנו שהשמים - סתם שמים והפרחים - פרחים ולא ראינו שהשמים - סוד עליון שלא נלחש והפרחים - היופי, האיכות הטהורה ואיפה הכאב ואיפה הוא הצימאון? השיבה לי ששון ישעך, ורוח נדיבה תסמכני