דווקא כשאני עוצמת את עיניי

אני רואה אור יקרות

רק כשאני מכסה את פניי

פניך אליי מתגלות

 

     מתוך ההסתר - נולדת תקווה

     מאותה הקרבה - תיווצר קירבה

 

למרות שאני מתפתלת בדרכים

אתה מסמל לי נתיב

עיניי פקוחות לא מבחינות בשביל הפרחים

גם כשמתגלה בפניי האביב

 

     מתוך ההסתר - נולדת אסתר

     מאותה הקרבה – נוצרת הקירבה

 

רק כשאני מתנתקת מעצמי המזויף שמבחוץ

נוצר בי ריקוד ובא לי לרוץ

לוקחת עימי רק מה שבאמת נחוץ

יוצאת למסע אל עצמי בלי שום תירוץ

 

     מתוך ההסתר – דיי ממך להסתתר

     מאותה הקרבה – נוצרה כבר קירבה