על ריק אולי, אבל עוד דופק

על המעט שנשאר, רץ, עובד

אדי דלק, טיפת מים, סוללה אחרונה

לא לעזוב, לא למעוד, לא להחליק

כי לים אין קצה, או לחול  , התהום עמוקה מתחת.

יהי כן, גבר

על המעט שנשאר

עבוד, רוץ

אדי דלק, נשימה אחרונה אולי

על  ריק

אבל עוד דופק