ארוטיקה

מה הדבר ואת מוחנו יצית,

הן מוח לא זקוק לדבר.

רק מחשבה או צורך ירטיט,

עד אשר הכל יחלוף או עבר.

לעתים המילה את זאת תעשה,

לפעמים די בפרח שריחו משרה.

קרה ממבט על שפתיים נופל,

או שמלה קצרה ממבט פוזל.

יש והטעם מלאכה זאת ביצע,

אך אין כמגע כל אחד זאת יודע.

זהו תא במוח הניצת מדמיון,

דרך כל החושים ישאף לפדיון.

נדלק בקלות, נשמע כנבזה,

הראו לי דבר ואליו כה ידמה.

הוא יצר הרע שבנו שולט,

כל אדם נבון עליו ישתלט!

 

                                                      19.1.06