כְּמִיהַתִי נתוּנָה

לַמוּדְחַק אֵל שִיפּוּלֵי צִיָיה

חִידוּדִים עַד קְצוֹת

מִשֵמַע נְאַקַת עוֹף עַזְאַזֵל

פֶרֵא מְאוּדַן.

הֵן נַשְקוּ רוּחוֹת הַתוֹהוּ

חִיזְרוּ בְּסִיפּוּרֵי עֶדֵן

עַד חַזוֹר הֶמְיָה.

עַצְמוֹתַיי אוֹמְרוֹת חַזוֹן

(ל) מוֹעֵד הַנְדִידַה קַרֵב.