עֵת קלוֹף המוּכְתָר

חומקות מבין אצבעותיי

מִצוות

מִתְגַרְגֵרוֹת לריצפה

במידרון ירכי החשופה

מותירות רבב עַד

כמוכיח.

 

 

וכלבי לא חרץ לשונו ללקט, כיודע דבר.