כשאישון יצטמצם באין אור ויכבה

כששפתיים קרות יאנחו אחרונה

בהקלת הנצח- חופשי- מה אזכור

ציורי תמונות, ניצוצות קלושים,

בשמי נצח שחורים

זיק הבנה בעיניך כשאנו מחייכים

ואושר נשקף דרכי בלחישה

כעת אוכל ללכת, בשלווה.