בס"ד

עמוק מכך

אני מודע

לכח המנחה את צעדי

אֶת קומי,אֶת שובי ,אֶת כוס קפי

נכון, ניסיתי בדרכי

לאלף אותי

לומר זה- לא !

וזה- בהחלט כן !

אך לא היה בכך שינוי של ממש

כמו נאמר

 להחליף סוס

ברוכבו.