ביצת קווה -קווהטיף

,בממלכת הטבע בין אלפיי יבשות בעולם

שוכנת ביצה עמוקה מיני- ים.

פיסת שמיים לראשה,

ירוק ופריחה עיטורה..

אך הביצה לא רוותה מעולם נחת ורוגע,

עוד רבים הימים בהם נשב לעשות יוגה.

כי משימה בכלל לא פשוטה להשקיט שם שלום

יש שאומרים שזה בגדר חלום.

רוה"מ שרון בביצה הוא מושל,

צפרדעון מפוטם שבתפקידו הוא כושל.

סביבו מכרכרים  בחליפות המוני צפרדעים.

שאת צעדיו לבטח לא ממש מבינים...

בביצה הרטובה בין כל האצות

שרועה לה חלקת אדמה הטבולה בירוק

הלוא היא ביצת קטיף,

שעל פינוייה כל ברנש מטיף

,אך הכתומים יודעים מהו ערכו של גוש פורח

.ליבם על כך דווה וצורח

הלך הרוח בביצה להוט ותוסס,

כל צפרדעון בלי משים את ציפורנו נוטה לכוסס.

!אנו נמחה ונפגין ,לא נוותר

.לא ניתן לשלטון צר את חלקנו לבתר

נתפלל ונקרא בקול "קווה קווה" ללא בלימה.

.כדי שלא נמצא עצמינו על בלי-מה

נכתב חודש לפני הפינוי הנוראי...