הוא אוהב אותי.

ואני אותו.

הוא שקט  אך עוצמתי

נותן לי לחוש אותו

נותן לי לבטא את יישותי

מאיר עליי ועוטף בשלווה אלוהית

במבטיי החודרים הוא מחזיר אליי את אורו

הוא שלי...

הלילה