מים.

טיפה ועוד טיפה...

ים.

גל ועוד גל...

כאב.

דמעה ועוד דמעה...

..............................

  המים מטפטפים אל סופם,

הים בחוף נבלם,

אך דמעות הכאב זולגות לעולם...