כשאני איתך אני חלול לא רק השיר גם המילים לא רק הקרס גם אני לא רק אני גם הוא פיטר פן הקטן שבי שאורב שם בפינה עד שיצליח לזרוק אותי לתנין.. כולי חלול כל כולי ידוע לפנייך ואת לקחת אותי חשוף, מדמם כמו שאני ועם כל מה שראית בי את רק נבהלת נרתעת כמו כולם... ואותי השארת להילחם עם פיטר פן לבד... בלי המגן, הקליפות שלי חלול...