ככה אומרים לא?
צריך להתמודד עם הפחד

פה קשה שלא להתמודד מולו, הוא יכול להיות בכל מקום, וגם מאוד סביר להניח שהוא יהיה בכל מקום שאני אגיע אליו,
צריך להתמודד עם הפחד
אז הפסקתי להתחמק, והגעתי דווקא לאן שהוא נמצא,
צריך להתמודד עם הפחד
הייתי עם עוד אנשים, להגיע לבד זה כבר היה מעבר למה שאני מסוגלת
צריך להתמודד עם הפחד
הוא ניגש, אמר שלום,
צריך להתמודד עם הפחד
השבתי שלום מהוסס,
צריך להתמודד עם הפחד
הוא שאל אם אפשר לדבר
צריך להתמודד עם הפחד
אמרתי לו - רגע
צריך להתמודד עם הפחד
ברחתי,
צריך להתמודד עם הפחד
הלכתי למקום אחר,
צריך להתמודד עם הפחד
אני לא יכולה,
צריך להתמודד עם הפחד
הוא לא מבין למה אני כועסת
צריך להתמודד עם הפחד
הוא לא יודע שזה לא כעס, זה פחד
צריך להתמודד עם הפחד
כל פעם שהוא פונה אליי,
צריך להתמודד עם הפחד
הלב שלי מחסיר פעימה
צריך להתמודד עם הפחד
עכשיו הוא ידע
צריך להתמודד עם הפחד
אולי אז הוא יעזוב אתי
צריך להתמודד עם הפחד
אני פוחדת
צריך להתמודד עם הפחד

פוחדת לאבד את עצמי....