יקיר ליבי עומד במחשכים

אורו נוגע בכל הסובבים

שבבי הקור נמסים מלפניו

והוא מושיט לי את ידו

לצעוד איתו

בשבילי החיים