הם מחיים הנפשות שקטים מלחשים נעימים קולם ערב רזי פליאה חוכמה תבונה קדושה וטהרה תמונים בהם מגעם מגע גן עדן הם קיימים חלקם ניסתרים חלקם כבר גלוים כוחותיהם עצומים מתחילים ולעולם לא ניגמרים בעזרתם לומדים אנו להכיר את אהובנו אלוקים