נסיך תכול עיניים ומלא תלתלים חיפש זיווג הגון עם אשה נאותה

מכל קצוות תבל באו עלמות חן מגונדרות לראות האם יצלח בידן בו לזכות

בתחילה באה מלכת קפריסין ובנרתיקה אבנים יקרות מפז אשר ערכן לא

יסולא בפז.

" אמר לה הנסיך "לשם מה האבנים

הסמיקה הבחורה..כדי לשבות את ליבך, נסיך הממלכה

"סילק אותה הנסיך בדחיפה", רצוני במישהי ישרה 

שניה באה עלמה נאווה שיופייה נודע לכל המסתכל בה

עיני ברקת לה נוצצות וגם שיער גולש ארווווך

הסתכלה היא במבט שובה לעבר הנסיך אמרה היא לו בלחישה

כה יפה אני כה ענוגה, בוודאי תישא אותי לאישה?

החציף פנים לה הנסיך "יופייך אינו אמיתי, רק מבחוץ את כה יפה אך צניעות

  אמיתית אין בך וכל כולך מלאה רהב.

 כך מאות נשים עברו לפניו כאחשוורוש מאות שנים לפניו

עברו הימים.. נהיו לחודשים.. נהפכו לשנים

הנסיך שקע בדיכאון עמוק

האם ימצא אותה ?

לבסוף.....

 

אותה מצא בפינה  אפלה אומנם מרופטים היו בגדיה אך כה עדינה היא גם 

אומנם אינה יפה, ניכרת בה צורת אישה..

תהה הנסיך מי הבחורה שרבות שנים רק לה חיכה

שצניעות עטתה את כולה וחכמת חיים גם רב לה

אומנם כסף אין לה ויופייה אינו מושך נורא

זקנה היא כבר לימים אך גם ניסיון חיים..

אמת צרופה יש בה.. שמחכה למישהו שיחשוף אותה

סיפרה היא לנסיך, שפעם הייתה גם היא נסיכה

אך מכיון שהיא בגדה.. נשלחה היא לשממה

סיפור זה הוא משל לאומה אחת ומיוחדת

נשלחה היא לגלות לאחר שנחשדה בזנות

מצאו אותה עם אלוקי נכר אשר לא ברור מה הוא טיבם

לבסוף החליט האלוקים אסון עליה להמית

שלח אותה לרעות בשדות זרים

עד שתחליט היא להפסיק

וכך לאחר 2000 שנות צמא

החליט להרוות אותה קמעה

ולהחזיר אותה לארצה..