הריח החרוך של היין והנר, ריח קלוש של בושם והדהוד של ברכה. ושיר על אחד שלא מת, ותקוה לשבוע טוב.