כאב הנחרט עמוק בלב,

דמעות הנספגות באדמה הנודדת,

אדם שלארצו התחייב:

"אין לנו ארץ אחרת".

 

קדרות ואפילה,

קרקע חדשה,

גשמי ברכה,

ניצני פריחה.

 

שמחה מתפזרת באוויר הלח,

קולות צחוק של אלפים,

התחייבות אותה לא שכח,

דמעותיו הן אלו שהפכוה מבפנים.