מה עשינו

יד ביד על צוק סלע במבט לים,

עת שמענו הסירנות מזמרות משם.

איך כל גל בחוזקה בשובר יכה כבתוף,

היתרה אשר נותרה תלחך החוף.

כוכבים והסהר סרנדות מזמרים,

והרוח בניחותא מהעיר נושאת הדים.

הן כל זה שקורה ורק ידינו אוחזות,

     מה עשינו ומגיע,

          לנו את כל זאת???

                                                                          31.12.06.