באת

בהירה ורחוקה כרחוקי שלי

רחוקה מהכל

 

ועברתי אז עולם

ואת רחוקה

 

עכשיו עוד עולם

נופל עלי כמו גשם

ואני בדביקות מנסה

לתפוס רסיסיו

 

כבר עייפתי

 

ובאת

ואת אפילו מחבקת