חידת היגיון:

מאחורי גדרות תיל מלאי זיזים אותי כולאים

ממני מים ומזון מונעים

אני מוצא דרכים עוקפות,עקלקלות,מלאי מהמורות

והכל בשביל להמלט מחובשי הכומתות

מסתובב עם תעודה מזהה,למרות שזהותי מזמן אבדה

אני ספרה ללא פנים,אך אותי אינם סופרים

עזרו נא ילדים חביבים לחיילים האמיצים למצוא את העבריין הסורר

אנא צבעו אותו בכתום ,והשאר צבעו אותם בכחול

פתרונות יש לשלוח ל:

רחוב מרד גטו ורשה

בין הפותרים נכונה יוגרלו שלושה כלבי תקיפה,וארבע מאות אלות גומי