הרגש הכי חונק שיש לי

הוא כשאני מרגיש

שאני לא מרגיש כלום