ראשי כואב וגופי חלוש

עת אסתובב את הכאב אחוש

די נמאס, החיים רעים

כל פעם מחדש הם אלי מתאכזרים

רוצה אני את חיי למלא בטעם

אך נופלת עלי עצלות בכל פעם

אלוקי הושיעני

כי אתה משיבי

 מעצלותי משני

ועבדיתך בלבבי