באתי לכאן לשפוך את רוחי לפתוח לה פתח כחודו של מטיל העופרת. בחורף האחרון עלתה על גדותיה ותצף לבי, ומוחי. ותסעירני, ותטלטלני עד כי לא נותר בי כח ריקן מרוקן כנאד מלא רוח. וצר ומעיק ולוחץ בגרון עד אטול את הכלי אטעינו בעופרת וברעד היד ובכלי המחודד אכתוב שיר.