יהללו! שיר הלל לו, לשוקולד! אין בעולם אשר ממנו סלד מאח"ם לבוש שרד עד חייל בקפל"ד ויאמר כל העם אין כמו שוקולד: שיר לעץ הקקאו, מלכם של עצי העולם! הוא המניב את הפרי המושלם לכבודו יזמרו וישירו כולם ויטחנו הקקאו ויפיקו שוקולד: ראה! ערוך הוא, קוביות קוביות יש חום, יש לבן, עם צמוקים, עם עוגיות ועם עגבניות? –יכול להיות! ונלקוט אגוזים ויושם בשוקולד: אין כמוהו לטעם, לנוי ולמרקם יצפו בו עוגות, מאפה בצקם יכוסוהו, ימוצוהו, ימרחו בו לחמם ומשלוח דורונות כל מיני שוקולד: לשונו ממתקים וכולו מחמדים יאכלו ענווים ויבלסו ידידים יטחנו נכדים יטעמו גם דודים למבוקר עד ערב יאכלו השוקולד: שראשי יסתובב בכמין שכרון שלבי יתרונן וייטב בגרון ומפי ההמון יתנגן ההמנון מי כמוך באוכלים שוקולד: חסל סידור פסח, נגמרה הטבלה זר זהבנו הועם, עטרת ראשנו נפלה קומו בחצי הלילה ושאו נהי יללה והנה שם הנשים יושבות מבכות את השוקולד: