"כחיצים ביד גיבור

כן בני הנעורים"

 

כמו חץ, שמתוך הקשת יוצא

יצא אלי הספק.

הוא ננעץ בליבי, בנשמתי.

והפצע שיצר, שותת דם

חם, לוהט.

הוא מספק דם

לכל איבר מרמ"ח

לכל גיד משס"ה

לכל מצווה מרמ"ח ושס"ה

הספק.

 

מנקר גם במוח

כמקור הציפור

כמקור האמת.

"אני הספק" הוא קורא, צועק

ושם בליבך

אשב לי,

 

וכשתרצי לקרוע אותי ממך,

יקרעו גם הריאות

 

תקרעי אותי מתוכך

יחד עם האוויר שנשמת

יחד עם

נשמתך.