איפה הרגישות כשמדובר בלב שבור?

ואפילו אם לא מבין,

למכות שחטף אין מחיר.

זה המבט בעיניה

קול חלושה עייף

ושירים קרועים על רצפה.

זו פעם אחרונה.

בחורה אחרונה.

את הבאה- לא יפחד לקבל.