בלילה השכנים מסדרים דברים

אין הם זורקים חפצים או מסמרים כי

הילדים של השכנים אוספים שאריות

של פחיות . ומה נשאר לסוס לשתות

מוגז גזוז ושקיות.

לכן תירמו אחים כמי שייטב ליבו

ושלום לשכנינו הזורקים.