ריח זר ממקום אחר שוטף את גופי ריח זר מהול בושם אופף חדרי לבי אמרת כי יצאת מחיי נכנסת חזרה מאחור בדלת אל התת מודע מול חדרי נשמתי שם ראיתי אותך עומדת ומחכה בשקט שערך מתנפנף מולי דלתות חדרי נשמתנו פתוחות כי הרוח אותן לא תטרוק