יצא לדרכו מעיר לקח אמתחתו תחת חיקו פניו לעבר אלון בודד המצוי על גבעה בודדה באמצע שדה תלתן קול חליל רועים חרישי ליווה אותו לדרכו אך הוא לא שם לבו מפני שאדי צער ואלכוהול נסוכים היו בו שערו האדום כלהבה התנפנף ברוח הסוערת כמו היה בוער וסוער כל כולו, כל עצמו למראה זכרון העבר בעת חצה התלתן הירוק הגיע אל הגבעה הבודדת ויעפיל ויגיע ויעמוד הוציא מאמתחתו חבל הביט בענפי עץ האלון חכך בדעתו וישנה הוציא מאמתחתו חמת חלילים שאותה ירש מסבו אדום השיער והמזג ויחולל עלי אכזבתו עלי ארץ, גבעה ועץ ועיל הצליל הרוחף מעל כשוועת נפשו הזועקת ויעל אל אלון וישרו עליו ויעל אל ענן וישור גשמיו ויעל אלי ירח ויזיל כוכב והנה כשסיים ניגונו הרוטט וירד מגבעת האלון ראה אותה לפניו את צחור פניה, קומתה והיא עומדת ומצפה רק לו, בשבילו 2002-6