בס"ד

כל העוסק בתורה בלילה, מושך על עצמו שמיכה של צמר ביום

("כל העוסק בתורה בלילה הקב"ה מושך עליו חוט של חסד ביום" )