כל הדברים שישנם,
נראים כאינם,
נכונים ולא .. מי ידע,
לו ירדו התשובות לעולם.


מבין לבין כותב שורות,
 בדמיון העולה תשובות מחכות.
לסכר נחצה בדמעות יורדות,
לו ידעתי למה לצפות.


לעולם גשום שטוף שמש ואור,
 לקשת עולה לענן צחור,
לשחור הלילה לאודם השאול,
לו ידעתי במה לבחור.


והדברים עולים, בחירות לו יכולתי,
לו יכולתי לבחור הבחירות,
הייתי שם לי בחירות שמתוכם יכולתי...
שלא לבחור.