טוען כנגדה שמזמן נרקבה

והיא בשלה "לא ולא" משיבה

באם אגיע לגיל השיבה

 

לך אקרא להתקין מצבה

מיותר לציין שאין זו חובה

ורק אם ניחנת ביד רחבה

תמימות חלקית ונפש טובה

 

בלי שום איבה, גניבה, תועבה

עבודת קברי לך מהווה

דליית טיפות צער מאחות אהובה

 

אשד דמעות מעין נדיבה

רזי! מי עוד ישרה פה אחווה?

צאתי? מי עוד לא סירבה?

נורא לחפוץ במעט קירבה?

ומה יהיה עם כבודה של שמחה, שאיש מכם עוד לא עמד על טיבה