עזבתי

רחובות עירך העמוסים

השוקקים

 

ועולמי נפתח ונחרב

בזמנו ושלא בזמנו

 

אני מפחד כבר מהמוות

שלי

 

שוב נודד בין היית להיותך

אחות בת

אשה מלאך

והלב קשור בעבותים מכל הצדדים

קשור ומתהדק

 

שוב עזבתי בית

וכל הבתים שלי מעברי

באים אז לדרוש בשלומי

 

גלי