ברחוב אחד כמו הלך נד, על מדרכה ישב גמד. את פדחתו גרד האיש, רבץ - והתבונן בכביש. מכוניות אצות רצות, כה וכה הן סואנות. מכל כיוון בו הן נוסעות, אחרות מנגד מופיעות. לא ידע אחר יגיע, להבין מה המניע: היכן בטוח טוב יותר, בצד הזה או באחר? ולבסוף תשובה מצא כיצד לצאת מן הביצה: "בצד אחד נוסעים רבים שאת האמת היטב יודעים, נכוחה רואים הם מה היעד ואן ילכו ולאן לגעת וזולתם - כולם, כולם פשוט טפשות מנת חלקם". רק עדיין יעויין בשאלת משם ולאן, מי מהקבוצות השתיים לא גילה האור עדיין.