אז בנינו בתים טובים וישבנו

ונושָנּוּ בארץ

והיינו כחולמים

ועשינו עצמנו קבע

שגרת יומנו תחנונים.

 

זה המבצר האחרון שלנו,

עשוי מקלקר

מכוסות קפה-של-בוקר

מאטבים משרדיים

 

ובמקום אחר, בשדות האש

בורא לנו ה´ אלוקינו בדם

את אורו של משיח