בס"ד

 

 

אני לא אוותר כי יש לי חלום

 

א

מחפשת מילים - רוצה לחנים

רוצה לשיר... את המסר להעביר

לשיר מהלב - לשיר לשלום

זאת אבקש לעשות כל יום

רוצה להשמיע- רוצה להופיע

רוצה לתת, רוצה לעזור

מוכנה אני לעבור כל מכשול

קשה לי מאוד... העולם... בלגן!

איך אתחיל? מאיפה? ולאן?

 

פזמון:

אני לא אוותר כי יש לי חלום

ביחד כולנו נמתין לשלום

אני אשיר למרומים...בשבילך אלוקים

בתחינה בתפילה ישירות לרקיע

ואני, כן אני, עוד אתכם אפתיע.

 

ב

מתרגשת אני ודמעות על פניי

מבקשת ממך בתפילה אלוקיי

גרש את הרוע אמור לו די... די...

סלק את החושך תן לנו אור

אני בוחרת לבן, לא... לא שחור 

ויבואו ימים... ימים של שלום

אז אבין... הגשמת לי חלום.

 

פזמון:

אני לא אוותר כי יש לי חלום

ביחד כולנו נמתין לשלום

אני אשיר למרומים...בשבילך אלוקים

בתחינה בתפילה ישירות לרקיע

ואני, כן אני עוד אתכם אפתיע.