הלילה.

הלילה ראיתי אותו. הלילה עוד חשתי.

הלילה עוד נפער בי.

הלילה הוא הלך בשנית.

הלילה. חבקתי בטני ואביו כה אהב.

הלילה הלך אביו.

הלילה בכיתי עד סוף.

הלילה בכיתי עד סוף!

אהבתי אליו הלילה.

אהבתי אליו במוות.

הלוואי היה איתי.

הלוואי ישוב ילדי.

הלילה.

לא יכילו דמעותיי את מר מותו.

הלילה נלכה.

הלילה ישוב.

הלילה ילך.

אוה.

עד שאחוש בו.

עד שישוב הוא.